11 - 12 Nisan 2019

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu

Iphone

Modern Çağla birlikte ilk büyük kırılmalarını yaşayan Sanat ve Tasarıma yönelik disiplinler, toplumları etkileyen kitlesel olay ve olgularla birlikte evrilerek değişim göstermişlerdir. Günümüzde ise disiplinler arasında kaybolmaya başlayan sınırların neticesinde birbirlerine yaklaşan alanlar “Sanat ve Tasarım” çatısı altında toplanarak yeni araştırma alanlarını ve konularını meydana getirmişlerdir. Bu bağlamda Sanat ve Tasarıma yönelik eğitim veren kurumlardaki genç araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ev sahipliğinde 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecektir.

Öğrenci merkezli sempozyumda mevcut araştırmalar neticesinde karşılıklı fikir alışverişlerinin yapılmasının yanı sıra konuyla ilintili olarak eser sunumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sempozyum sonunda her katılımcıya sergi veya sözlü sunumları için adlarına düzenlenmiş katılım belgesi/belgeleri verilecektir.

Resim, Özgün Baskı, Heykel, Mimari, Fotoğraf, Sinema, Seramik, Cam, Sahne Sanatları, Tiyatro, Müzik, Dans, Tekstil, Moda, Sahne ve Kostüm Tasarımı, Grafik Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Çevre ve Mekân Tasarımı, Ekolojik Sanatlar, Yeni Medya ve Dijital Sanatlar…

– Estetik ve Sanat Felsefesi, Sanat Eleştirisi Yazını, Sanat Psikolojisi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Antropolojisi, Sanat Politikaları, Sanat Yönetimi ve Ekonomisi, Sanat Kuramları, Sanata Eğilim ve Ekol Tartışmaları, Sanat ve Kamusal Alan…

 • Sempozyuma yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilmektedir.
 • Sempozyuma tam metin bildiri ile katılım kabul edilmektedir.
 • Sempozyum tam metin bildiri özetleri bilgi@sanatvetasarimsempozyumu.com adresine gönderilecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, en az 200 en fazla 300 kelime olmalıdır. Tam metin bildiri özetleri şablon üzerinden hazırlanarak gönderilmelidir.
 • Katılımcılar sunumlarını ana dillerinde yapabilir fakat hazırlanılacak olan slayt İngilizce olmalıdır.
 • Sempozyum bildirileri Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de kabul edilecektir.
 • Sempozyuma en fazla bir adet bildiri ile başvuru yapılabilir.
 • Sempozyuma tam metin bildiri ile katılım ücretine katılım belgesi ve bildiri kitabı dâhildir. Birden fazla yazarlı bildiriler için bir adet bildiri kitabı sorumlu yazara verilecektir.
 • Bildiri Yazım Kuralları ve Yazım Kılavuzu için tıklayınız.
 • Müzikal performans başvurularında eser listesi, notalar ve en az 5 dakikalık kayıt olması gerekmektedir.
 • Sanatçı birden fazla eserle katılabilir.
 • Çalışmaların uzun kenarı 100 cm’i geçmemelidir.
 • Çalışmaların arkasına mutlaka adres ve iletişim bilgilerinin olduğu form (Ek-1) eklenmelidir.
 • Çalışmaların sergilenme biçimlerine uygun olarak gönderilmesi ve ayrıntılı bir biçimde görsellerle (beş görseli geçmeyecek biçimde) desteklenmesi gerekmektedir.
 • Sergi katılım bedeli 75 TL’dir. (Sunum yapan katılımcılar için 50 TL’dir.)
 • Sergi katılımcılarına dijital olarak katılım belgesi verilecektir.
 • Sergi Jüri tarafından değerlendirilecektir. Bu nedenle eserlerin görsellerinin bilgi@sanatvetasarimsempozyumu.com adresine en geç 08-22 Mart 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Jüri tarafından seçilen çalışmalar 01-08 Nisan 2019 tarihleri arasında “Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07070 Kampüs / Antalya / Türkiye” adresine elden veya kargo yoluyla teslim edilmelidir. Çalışmaların sigortasından ve gönderim ücretinden katılımcı sorumludur.
 • Gönderilen çalışmalar 27. 04. 2019 tarihinden itibaren belirtilen adrese ücreti ve sorumluluğu sanatçıya ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir.
 • İsteyen katılımcılar serginin son günü ve sonrasındaki 5 iş günü içerisinde çalışmalarını elden alabileceklerdir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç :
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş : 01 Mart 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 08 Mart 2019
Sempozyum Ödeme Son Tarih : 22 Mart 2019
Sempozyum Programının İlanı :
Sempozyum Başlangıç Tarihi : 11 Nisan 2019
Sempozyum Bitiş Tarihi : 12 Nisan 2019
Tam Metin Gönderim Tarihi :
Sergi Görsellerinin Gönderim Tarihi : 08-22 Mart 2019
Seçilen Eserlerin İlan Tarihi : 29 Mart 2019
Seçilen Eserlerin Gönderim Tarihi : 01-08 Nisan 2019
Sergi Başlangıç Tarihi: 11 Nisan 2019
Sergi Bitiş Tarihi: 22 Nisan 2019
Sergi ve Müzikal Performans İçin Son Ödeme Tarihi 02 Nisan 2019
Müzikal Performans İçin Son Ödeme Tarihi 02 Nisan 2019
Bildiri Ücreti
Sergi Katılım Bedeli
Müzikal Performans ile Katılım Bedeli
Bildiri + Müzikal Performans veya Sergi Katılım Bedeli
Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi (1236)

TR83 0001 0012 3640 5079 3050 01

SEMPOZYUM KURULU

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
(Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
 • Prof. Dr. Osman ERAVŞAR
 • Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ
 • Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL
 • Doç. Dr. Aydın ZOR
 • Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan TEKER
 • Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜNER
SEMPOZYUM SERGİ SEÇİCİ KURULU
 • Prof. Fatma AKYÜREK - Türkiye
 • Prof. Jacques KAUFMANN - Fransa
 • Prof. Rahmi AKSUNGUR - Türkiye
 • Prof. Dr. Alexander van ECK - Hollanda
 • Prof. Kaan CANDURAN - Türkiye
 • Prof. Stalbek BAKTIGULOV - Kırgızistan
 • Prof. Michael MOORE - İrlanda
 • Prof. Dr. M. Biret TAVMAN ERTUĞRUL - Türkiye
 • Prof. Dr. Velislav Velichkov MINEKOV - Bulgaristan
 • Doç. Ardan ERGÜVEN - Türkiye
 • Doç. Ruhi KONAK - Türkiye
SEMPOZYUM SANAT VE BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU
 • Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN
 • Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN
 • Prof. Michael MOORE
 • Prof. Dr. Velislav Velichkov MINEKOV
 • Prof. Stalbek BAKTIGULOV
 • Prof. Dr. Halil YOLERİ
 • Prof. Mustafa AĞATEKİN
 • Prof. Jacques KAUFMANN
 • Prof. Bilgihan UZUNER
 • Prof. Emel ŞÖLENAY
 • Prof. Rahmi ATALAY
 • Prof. Tuğrul Emre FEYZOĞLU
 • Prof. Rahmi AKSUNGUR
 • Prof. Dr. Canan DELİDUMAN
 • Prof. Yuristanbek SHIGAEV AITIEV
 • Prof. Dr. Roza AMANOVA
 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. Dr. Alexander van ECK
 • Prof. Dr. Alaattin CANBAY
 • Prof. Dr. Armağan ELÇİ
 • Prof. Dr. Mustafa USLU
 • Prof. Dr. Gülseren Şendur ATABEK
 • Prof. Dr. Ümit ATABEK
 • Prof. Lale DİLBAŞ
 • Prof. Dr. Ahmet SINAV
 • Prof. Dr. M. Biret TAVMAN ERTUĞRUL
 • Prof. Dr. Abdullah KARAÇAĞ
 • Prof. Dr. Enis Timuçin TAN
 • Prof.Dr. M.Demet ULUSOY
 • Prof. Burcu KARABEY
 • Prof. Erol TURGUT
 • Doç. Oğuz HAŞLAKOĞLU
 • Doç. Dr. Togay ŞENALP
 • Doç. Musa KÖKSAL
 • Doç. Dr. Filiz ÇEVİK TAN
 • Doç. Dr. Erhun ŞENGÜL
 • Doç. Esra SAĞLIK
 • Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ
 • Doç. Kemal TİZGÖL
 • Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ
 • Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ
 • Doç. Dr. Zehra YİĞİT
 • Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE
 • Doç. Dr. Serhat YENER
 • Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL
 • Doç. Dr. Emet EGEMEN
 • Doç. Nevin YAVUZ AZERİ
 • Doç. Anarbek İBRAYEV
 • Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Rana İĞNECİ SÜZEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Neyir DEREOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül KARAKAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Bekir KİRİŞCAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Nafia ÖZDEMİR HANYALOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EROĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan TEKER
 • Dr. Öğr. Üyesi Kezban SÖNMEZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Gök AKYILDIZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ

İletişim Bilgileri

SEMPOZYUM

İrem Pıçakcı

0541 591 8683

Handan Yıldırım

0542 599 0496 bilgi@sanatvetasarimsempozyumu.com
SERGİ

Oğuz Can GENÇ

0541 735 7548

Tamay Uysal

0506 682 5240

Leyla Çırakoğlu

0507 848 3599 bilgi@sanatvetasarimsempozyumu.com
Adres
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs Antalya / TÜRKİYE Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü / Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE